1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także w celu informowania o nowościach i promocjach.

2. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający  dostęp do nich osób trzecich.

3. Administratorem bazy danych jest MIXDENT Anna Łuczak. Łęg Baliński 8, 99-210 Uniejów.

4. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.